Chủ sở hữu Website

2906 08-05-2017

Thông tin chi tiết chủ sở hữu website:

Họ và tên: Nguyễn Hữu Đạo

SĐT: 0987 64 1616

Địa chỉ: Đội 9, thôn Vĩnh Ninh, Xã Vĩnh Quỳnh, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội.

Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh

  

Tên đầy đủ công ty: Công ty TNHH thương mại và phát triển công nghệ QS Việt Nam 

Địa chỉ: Đội 9, thôn Vĩnh Ninh, Xã Vĩnh Quỳnh, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội.

Email: daonh@qs.com.vn

Số đăng ký kinh doanh: 0107244922 cấp ngày 10/12/2015 đổi lần thứ 1 ngày 24/12/2015 do Sở Kế hoạch & Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp.

Website: https://www.qs.com.vn/

Tin tức liên quan

Tuyển dụng

Tuyển dụng

a

27-03-2017 4293

GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY QS VIỆT NAM

GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY QS VIỆT NAM

Giới thiệu Công ty Tên Công ty: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QS VIỆT NAM Tên...

27-03-2017 4905