Phòng tin học

Phòng tin học

Phòng tin học

Liên hệ

Là một trong những phòng học bộ môn quan trọng nhất trong hệ thống giáo dục từ Tiểu học đến THPT. Phòng tin học phải...

Là một trong những phòng học bộ môn quan trọng nhất trong hệ thống giáo dục từ Tiểu học đến THPT. Phòng tin học phải đảm bảo được số lượng máy/học sinh đúng yêu cầu của BGD, phòng thiết kế phải thẩm mỹ, hài hòa. Thiết bị có cấu hình cao đúng, đủ tiêu chuẩn phục vụ việc dạy- học của nhà trường, đảm bảo quá trình vận hành được an toàn.

BẢO HÀNH THÁNG

Chi tiết