Linh kiện laptop

Sạc laptop ASUS 19V - 4.7A

Sạc laptop ASUS 19V - 4.7A

Liên hệ

Xuất xứ : Chính hãng Bảo hành : 06 tháng Tình trạng : New 100%
 • Xuất xứ : Chính hãng
 • Bảo hành : 06 tháng
 • Tình trạng : New 100%

BẢO HÀNH 06 THÁNG

Chi tiết
Sạc laptop ASUS 19V-3.42A

Sạc laptop ASUS 19V-3.42A

Liên hệ

Xuất xứ : Chính hãng Bảo hành : 06 tháng Tình trạng : New 100%
 • Xuất xứ : Chính hãng
 • Bảo hành : 06 tháng
 • Tình trạng : New 100%

BẢO HÀNH 06 THÁNG

Chi tiết
Sạc laptop sony 19v - 4.7A

Sạc laptop sony 19v - 4.7A

Liên hệ

Xuất xứ : Chính hãng Bảo hành : 06 tháng Tình trạng : New 100%
 • Xuất xứ : Chính hãng
 • Bảo hành : 06 tháng
 • Tình trạng : New 100%

BẢO HÀNH 06 THÁNG

Chi tiết
Sạc laptop SONY 19.5V - 3.9A

Sạc laptop SONY 19.5V - 3.9A

Liên hệ

Xuất xứ : chính hãng Bảo hành : 06 tháng Tình trạng : hàng mới 100%
 • Xuất xứ : chính hãng
 • Bảo hành : 06 tháng
 • Tình trạng : hàng mới 100%

BẢO HÀNH 06 THÁNG

Chi tiết
Sạc HP chân đầu đạn 18.5V - 3.5A

Sạc HP chân đầu đạn 18.5V - 3.5A

Liên hệ

Xuất xứ : Chính hãng Bảo hành : 06 tháng Tình trạng : New 100%
 • Xuất xứ : Chính hãng
 • Bảo hành : 06 tháng
 • Tình trạng : New 100%

BẢO HÀNH 06 THÁNG

Chi tiết
Sạc hp chân kim nhỏ xanh 19v 4.62A

Sạc hp chân kim nhỏ xanh 19v 4.62A

Liên hệ

Xuất xứ : Chính hãng Bảo hành : 06 tháng Tình trạng : New 100%
 • Xuất xứ : Chính hãng
 • Bảo hành : 06 tháng
 • Tình trạng : New 100%

BẢO HÀNH 06 THÁNG

Chi tiết
Sạc hp chân kim nhỏ xanh 19v 4.62A

Sạc hp chân kim nhỏ xanh 19v 4.62A

Liên hệ

Xuất xứ : Chính hãng Bảo hành : 06 tháng Tình trạng : New 100%
 • Xuất xứ : Chính hãng
 • Bảo hành : 06 tháng
 • Tình trạng : New 100%

BẢO HÀNH 06 THÁNG

Chi tiết
Sạc laptop dell 19V-3.42A

Sạc laptop dell 19V-3.42A

Liên hệ

Xuất xứ : Chính hãng Bảo hành : 06 tháng Tình trạng : New 100%
 • Xuất xứ : Chính hãng
 • Bảo hành : 06 tháng
 • Tình trạng : New 100%

BẢO HÀNH 06 THÁNG

Chi tiết
Sạc laptop DELL 19.5V - 4.7A

Sạc laptop DELL 19.5V - 4.7A

Liên hệ

Xuất xứ : Chính hãng Bảo hành : 06 tháng Tình trạng : New 100%
 • Xuất xứ : Chính hãng
 • Bảo hành : 06 tháng
 • Tình trạng : New 100%

BẢO HÀNH 06 THÁNG

Chi tiết
Sạc laptop dell chân đầu đạn 19V 3.34A

Sạc laptop dell chân đầu đạn 19V 3.34A

Liên hệ

Xuất xứ : Chính hãng Bảo hành : 06 tháng Tình trạng : New 100%
 • Xuất xứ : Chính hãng
 • Bảo hành : 06 tháng
 • Tình trạng : New 100%

BẢO HÀNH 06 THÁNG

Chi tiết