CPU- Bộ vi xử lý

Intel Core™ i5-4430 Haswell 3.0GHz LGA 1150 84W

Intel Core™ i5-4430 Haswell 3.0GHz LGA 1150 84W

Liên hệ

Intel Core™ i5-4430 Haswell 3.0GHz LGA 1150 84W

BẢO HÀNH 36 THÁNG

Chi tiết
Intel Core™ i5-4570 Haswell 3.2 GHz LGA1150 84W

Intel Core™ i5-4570 Haswell 3.2 GHz LGA1150 84W

Liên hệ

Intel Core™ i5-4570 Haswell 3.2 GHz LGA1150 84W

BẢO HÀNH 36 THÁNG

Chi tiết
Intel Core™ i5-4670 Haswell LGA1150

Intel Core™ i5-4670 Haswell LGA1150

Liên hệ

Intel Core™ i5-4670 Haswell LGA1150

BẢO HÀNH 36 THÁNG

Chi tiết
Intel Core™ i7-4770 Haswell LGA1150

Intel Core™ i7-4770 Haswell LGA1150

Liên hệ

Intel Core™ i7-4770 Haswell LGA1150

BẢO HÀNH 36 THÁNG

Chi tiết
Intel Core i3-3240 (3M Cache, 3.40 GHz)

Intel Core i3-3240 (3M Cache, 3.40 GHz)

Liên hệ

Intel Core i3-3240 (3M Cache, 3.40 GHz)

BẢO HÀNH 36 THÁNG

Chi tiết
Intel Cor i5-3340 (6M Cache, up to 3.30 GHz)

Intel Cor i5-3340 (6M Cache, up to 3.30 GHz)

Liên hệ

Intel Cor i5-3340 (6M Cache, up to 3.30 GHz)

BẢO HÀNH 36 THÁNG

Chi tiết
Intel Pentium G3220 (3M Cache, 3.00 GHz)

Intel Pentium G3220 (3M Cache, 3.00 GHz)

Liên hệ

Intel Pentium G3220 (3M Cache, 3.00 GHz)

BẢO HÀNH 36 THÁNG

Chi tiết
Intel Pentium G3420 (3M Cache, 3.20 GHz)

Intel Pentium G3420 (3M Cache, 3.20 GHz)

Liên hệ

Intel Pentium G3420 (3M Cache, 3.20 GHz)

BẢO HÀNH 36 THÁNG

Chi tiết
Intel Core i3-4130 (3M Cache, 3.40 GHz)

Intel Core i3-4130 (3M Cache, 3.40 GHz)

Liên hệ

Intel Core i3-4130 (3M Cache, 3.40 GHz)

BẢO HÀNH 36 THÁNG

Chi tiết
Intel Pentium G3430 (3M Cache, 3.30 GHz)

Intel Pentium G3430 (3M Cache, 3.30 GHz)

Liên hệ

Intel Pentium G3430 (3M Cache, 3.30 GHz)

BẢO HÀNH 36 THÁNG

Chi tiết