Phòng truyền thống

phòng truyền thống

phòng truyền thống

Liên hệ

Phòng Truyền thống là nơi lưu giữ và trưng bày các hình ảnh, tư liệu, hiện vật về quá trình hình...

Phòng Truyền thống là nơi lưu giữ và trưng bày các hình ảnh, tư liệu, hiện vật về quá trình hình thành và phát triển, hoạt động giáo dục, nghiên cứu khoa học của nhà trường. Phòng Truyền thống là nơi giúp các thế hệ cán bộ, giáo viên, học sinh cũng như phụ huynh nắm rõ được những truyền thống vẻ vang của nhà trường ngay từ khi mới thành lập. Từ đó, các thế hệ giáo viên và học sinh sau này càng có thêm động lực, trách nhiệm phát huy hơn nữa truyền thống đã đạt được của nhà trường.

 

BẢO HÀNH THÁNG

Chi tiết