Banner top

Điện tử công nghệ

Máy tính xách tay Lenovo ThinkPad T480s 20L7S00T00

Máy tính xách tay Lenovo ThinkPad T480s 20L7S00T00

29.050.000 VNĐ

Model   Lenovo ThinkPad T480s   Monitor   14" FHD   Color   Black P/N   20L7S00T00   ODD   None   Battery...

BẢO HÀNH 12 THÁNG

Chi tiết
Máy tính xách tay Lenovo ThinkPad T480 20L5S01400

Máy tính xách tay Lenovo ThinkPad T480 20L5S01400

Liên hệ

Model   Lenovo ThinkPad T480   Monitor   14" FHD   Color   Black P/N   20L5S01400   ODD   None   Battery...

BẢO HÀNH 12 THÁNG

Chi tiết
Máy tính xách tay Lenovo ThinkPad T470s 20HGA08KVA

Máy tính xách tay Lenovo ThinkPad T470s 20HGA08KVA

35.050.000 VNĐ

Model   Lenovo ThinkPad T470s   Monitor   14" FHD   Color   Black P/N   20HGA08KVA   ODD   None   Battery...

BẢO HÀNH 12 THÁNG

Chi tiết
Máy tính xách tay Lenovo ThinkPad T470s 20HGA08LVA

Máy tính xách tay Lenovo ThinkPad T470s 20HGA08LVA

28.530.000 VNĐ

Model   Lenovo ThinkPad T470s   Monitor   14" FHD   Color   Black P/N   20HGA08LVA   ODD   None   Battery...

BẢO HÀNH 12 THÁNG

Chi tiết
Máy tính xách tay Lenovo ThinkPad T470s 20HGA0GLVA

Máy tính xách tay Lenovo ThinkPad T470s 20HGA0GLVA

34.800.000 VNĐ

Model   Lenovo ThinkPad T470s   Monitor   14" FHD   Color   Black P/N   20HGA0GLVA   ODD   None   Battery...

BẢO HÀNH 12 THÁNG

Chi tiết
Máy tính xách tay Lenovo ThinkPad T470s 20HGA0GEVA

Máy tính xách tay Lenovo ThinkPad T470s 20HGA0GEVA

28.690.000 VNĐ

Model   Lenovo ThinkPad T470s   Monitor   14" FHD   Color   Black P/N   20HGA0GEVA   ODD   None   Battery...

BẢO HÀNH 12 THÁNG

Chi tiết
Máy tính xách tay Lenovo ThinkPad T470 20HEA03LVA

Máy tính xách tay Lenovo ThinkPad T470 20HEA03LVA

27.650.000 VNĐ

Model   Lenovo ThinkPad T470   Monitor   14" HD   Color   Black P/N   20HEA03LVA   ODD   None   Battery...

BẢO HÀNH 12 THÁNG

Chi tiết
Máy tính xách tay Lenovo ThinkPad T470 20HES3U000

Máy tính xách tay Lenovo ThinkPad T470 20HES3U000

26.800.000 VNĐ

Model   Lenovo ThinkPad T470   Monitor   14" HD   Color   Black P/N   20HES3U000   ODD   None   Battery...

BẢO HÀNH 12 THÁNG

Chi tiết
Máy tính xách tay Lenovo ThinkPad T470 20HEA004VA

Máy tính xách tay Lenovo ThinkPad T470 20HEA004VA

26.250.000 VNĐ

Model   Lenovo ThinkPad T470   Monitor   14" HD   Color   Black P/N   20HEA004VA   ODD   None   Battery...

BẢO HÀNH 12 THÁNG

Chi tiết
Máy tính xách tay Lenovo ThinkPad T460s 20FAA0V5VA

Máy tính xách tay Lenovo ThinkPad T460s 20FAA0V5VA

30.930.000 VNĐ

Model   Lenovo Thinkpad T460s   Monitor   14" FHD IPS, Anti-Glare   Color   Black P/N   20FAA0V5VA   ODD  ...

BẢO HÀNH 12 THÁNG

Chi tiết
Banner bottom